دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک

انجمن مدیریت دانش ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک

انجمن مدیریت دانش ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

توضیح تصویر
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

هزینه ثبت نام برای دانشجویان بابت یک مقاله 250 هزار تومان غیر حضوری 350 هزار تومان حضوری

هزینه ثبت نام برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بابت یک مقاله 300 هزار تومان غیر حضوری 400 هزار تومان حضوری

هزینه ثبت نام برای شرکت‌کننده آزاد بابت یک مقاله 350 هزار تومان غیر حضوری 450 هزار تومان حضوری

هزینه ثبت نام مقاله دوم  200 هزار تومان غیر حضوری 300 هزار تومان غیر حضوری

هزینه ثبت نام مقاله سوم رایگان

لطفا هزینه ثبت نام را به  شماره کارت 2207-9601-9972-6037 بانک ملی ایران به نام سید علیرضا آشفته واریز و فیش واریزی را به شماره واتس آپ دبیر اجرایی 09201341857 ارسال فرمایید.